Geluidsscherm zuidzijde A20 [klik op de afbeeldingen voor een groter beeld]

Het tracé van de Blankenburgtunnel

© VanSoestDiensten  • hoewel de informatie op deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

(placeholder)
(placeholder)

Papier en GFT

De GFT-bak wordt in principe om de maandag geleegd.

De papierbak de vierde

Afvalcontainer vol?

Is de afvalcontainer, de glas- of plasticbak vol, geef dit dan even door aan Irado.

(placeholder)

Snel internet in Vlaardingen

Voor snel internet (> 60Mb) zijn we in onze gemeente aangewezen op monopolist Ziggo.


In Schiedam heeft men supersnel internet via glasvezel én kan men kiezen uit drie providers: Caiway, Fiber en Solcon. Waarom heeft Vlaardingen én geen glasvezel en geen keuze uit providers ...

Afgezien van dit gebrek aan keuzes blijft het vreemd dat je via koper en glasvezel kunt kiezen uit diverse aanbieders, maar dat op de kabel nog steeds geen andere aanbieders worden toegelaten!


Heb B&W en de gemeenteraad hierover een brief geschreven, die in de raadsvergadering van 30 maart 2017 is behandeld.

Wethouder van Harten heeft mijn  vraag onderzocht en inmiddels heb ik een niet erg positief antwoord ontvangen.

Het komt er op neer dat de gemeente geen enkele actie onderneemt en een private partij het initiatief zal moeten nemen voor de aanleg van glasvezel in Vlaardingen.

Kortom: we blijven overgeleverd aan Ziggo voor snel internet :-(

(placeholder)

Wijkagent

Onze wijkagent is Bert van Delden. Op deze site vindt meer informatie.

De Blankenburgtunnel


Nog meer vervuiling

Wilt u meer geluidshinder, meer stankoverlast, meer luchtvervuiling met kankerwerwekkend fijnstof? Natuurlijk niet, maar... het gaat wel gebeuren. En wel door de aanleg van de Blankenburgtunnel en de aanpassingen aan de A20.


Dank u wel leden van de Tweede Kamer!

Zo ongeveer de hele regio ten noorden van de Nieuwe Waterweg liep te hoop tegen deze rampentunnel. Er zijn duizenden zienswijzen ingediend tegen de aanleg. Een rampentunnel die meer dan 1 miljard euro gaat kosten. Helaas waren alle zienswijzes tevergeefs. Begin 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de aanleg van deze tunnel die weer een stukje schaarse natuur in onze regio gaat slopen.


Betere inpassing

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat (voorjaar 2015) bleek dat er een veel betere inpassing van de Blankenburgtunnel mogelijk was. Minister Schulz van Haegen ging hier echter niet op in!

Wat hebben we toch een fantastische minister met aandacht voor haar zorgplicht voor de inwoners in onze regio.


Informatie

Op de site van Rijkswaterstaat vindt u juichende verhalen over de nieuwe tunnel. Op de links hiernaast vindt u meer kritische informatie over deze rampentunnel.


Raad van State

Diverse organisaties hebben beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de aanleg van de tunnel. De Raad van State heeft zich 12 december 2016 gebogen over deze beroepszaak. Op de site van de Midden-Delfland Vereniging vindt u een uitgebreid verslag.

De uitspraak zou eind maart 2017 zijn, maar inmiddels heeft de Raad van State bekend gemaakt voorlopig geen uitspraak te -kunnen- doen, vanwege de 'stikstof kweste'. De Nederlandse maatstaven rondom stikstof zouden in strijd zijn met Europese Recht. Deze stikstofkwestie speelt met name in de veehouderij, maar ook bij woningbouwprojecten en de aanleg van wegen.

Naast het dossier over de Blankenburgtunnel zijn er nog zo'n 200 dossiers die vanwege deze kwestie worden aangehouden. De Raad van State heeft het EU-Hof in Luxemburg verzocht om voor 1 juli 2018 met een uitspraak te komen. Daarna zal de Raad van State zich opnieuw over de kwestie buigen. Dit betekent dat een uitspraak over de tunnel op zijn vroegst najaar 2018 kan worden verwacht.

Als de aanleg van de tunnel najaar 2018 begint, is dit volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet van invloed op de geplande openstelling in 2022.


Investeren in infrastructuur is zinloos

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving constateerden voorjaar 2016 opnieuw -nadat de TU Delft dit in 2013 ook al had gedaan- dat investeren in infrastructuur weggegooid geld is. Het is ook wiskundig aangetoond dat meer wegen leiden tot meer files.

Nederland is af, meer asfalt is zinloos. Uitgaven aan infrastructuur zijn onrendabel en niet kostendekkend. De maatschappelijke kosten van nieuw asfalt, spoorlijnen enz., wegen zelden op tegen de baten.


Voortgang aanleg

2016 april - vaststelling tracébesluit en Milieueffectrapport √

2016 april - start archeologisch onderzoek √

2016 mei - start aanbesteding √

2017 - contracten met aannemersconsortium zijn afgerond. Rijkswaterstaat heeft het project gegund aan Ballast Nedam, de Belgische baggeraar DEME en de Australische bank Macquarie. De 'verliezende' partijen BAM, Boskalis en VolkerWessels hebben de aanbesteding bij de rechter aangevochten, maar zijn niet in het gelijk gesteld en zijn ook niet in hoger beroep gegaan. √

2018 - start realisatie; na de uitspraak van de Hoge Raad gebaseerd op de uitspraak van het EU-Hof in Luxemburg. Dat zal eind 2018 zijn.

2022 /2024 - openstelling Blankenburgverbinding.

  

Geluidsscherm A20 zuidzijde

Klaar!

‘Ons’ geluidsscherm aan de zuidzijde van de A20 is in 2014 voltooid!

Dankzij Actie-Ambacht én uw steun zijn we verlost van veel geluidshinder. Omdat hiermee de doelstelling van Actie-Ambacht is bereikt, gaat het bestuur in de slaapstand en is de website per 16 oktober 2014 gesloten. Het e-mailadres blijft echter bestaan. Er komen immers nieuwe rampen aan, zoals de Blankenburgtunnel.

donderdag van de maand. Zie ook de afvalkalender.

(placeholder)

Milieustraat

U kunt afval kwijt bij de milieustraat van Irado aan de Kreekweg. Van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 15:00 uur.

Sportlaan en Vlaardingse Vaart - zaterdag 3 maart

(placeholder)
IMG_1348.jpg
IMG_1348.jpg
P1010546.jpg
P1010546.jpg
P1010547.jpg
P1010547.jpg
P1010549.jpg
P1010549.jpg
IMG_1349.jpg
IMG_1349.jpg